Hypotheek aflossen - wet Hillen

| 0 reacties

Is het aflossen van uw hypotheek (wet Hillen) voordelig?
Op 1 januari 2005 is de wet Hillen van kracht geworden, officieel 'wijziging van de wet inkomstenbelasting 2001, terzake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen'.
Hierbij is een belastingaftrek geïntroduceerd als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft.
Het is dus nu - als u zelf voldoende kapitaal bezit - de vraag of het verstandig is uw hypotheek daarmee af te lossen of niet.
Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol is. Deze berekening geldt voor hypotheekvormen waarbij u niet tussentijds aflost, dus niet voor een lineaire en anuïteitenhypotheek.
Aandachtspunten bij eventueel aflossen zijn:
  • Gedeeltelijk aflossen is normaal niet verstandig, aangezien het meeste voordeel wordt behaald bij het aflossen van het laatste stukje hypotheek.
    De module ondesteunt dan ook alleen het geheel (voor zover mogelijk) aflossen.
  • Aflossen wordt interessanter als u ouder bent, mede omdat daarna opnieuw een hypotheek nemen altijd onvoordelig is door de 'bijleenregeling'.
  • Onze overheid steeds minder "betrouwbaar" lijkt te worden, in de zin dat toekomstige wetswijzigingen steeds vaker nu niet te voorziene gevolgen hebben.
    Flexibiliteit wordt daarom steeds belangrijker.
  • Dit eigenlijk ook weer en onomkeerbare beperking op de hypotheekaftrek is.
    Eén keer afgelost is er eigenlijk geen weg terug. Als u het geld later toch weer nodig heeft en gaat lenen, heeft u dan doorgaans geen recht op een hypotheekrenteaftrek.
LET OP: deze module houdt geen rekening met een eventuele (rente)boete die u krijgt bij aflossen tijdens een rentevastperiode. Aflossen met een boete is doorgaans niet verstandig: de boete weegt zelden op tegen een eventueel fiscaal voordeel bij aflossen.

0 reacties:

Een reactie posten